Glosa do sporu o Máchę : (w spravie autorstwa Cyganów)

Title: Glosa do sporu o Máchę : (w spravie autorstwa Cyganów)
Source document: Magnuszewski, Józef. Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. Burian, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 405-414
Extent
405-414
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license