La viticulture traditionnelle en Moravie : resumé

Title: La viticulture traditionnelle en Moravie : resumé
Author: Frolec, Václav
Source document: Frolec, Václav. Tradiční vinařství na Moravě. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1974, pp. 233-238
Extent
233-238
Type
Summary
Language
French
Rights access
open access
License: N/A