Problémy slovanského osídlení Peloponésu

Title: Problémy slovanského osídlení Peloponésu
Variant title:
  • Вопросы населения Пелопоннеса славянами
    • Voprosy naselenija Peloponesa slavjanami
  • Probleme der slawischen Besiedlung des Peloponnes
    • Voprosy naselenija Peloponesa slavjanami
  • Problems of Slavonic settlement of the Peloponnese
    • Voprosy naselenija Peloponesa slavjanami
Source document: Hrochová, Věra. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 113-120
Extent
113-120
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license