Bulhaři z Braily a Čechy v 60. letech 19. století

Title: Bulhaři z Braily a Čechy v 60. letech 19. století
Variant title:
  • Болгары из Браилы и Чехия 60-ch gg. XIX в.
    • Bolgary iz Braily i Čechija 60-ch gg. XIX v.
  • Die Bulgaren aus Braily und Böhmen in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts
    • Bolgary iz Braily i Čechija 60-ch gg. XIX v.
  • The Bulgarians of Braila, and Bohemia in the sixties of the 19th century
    • Bolgary iz Braily i Čechija 60-ch gg. XIX v.
Source document: Bechyňová, Věnceslava. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 217-232
Extent
217-232
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license