Břeclav-Pohansko IV., Großmährischer Herrenhof : Zusammenfassung

Source document: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 361-379
Extent
361-379
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A
Document