Jmenný rejstřík

Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 139-140
Extent
139-140
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document