Sloveso

Title: Sloveso
Author: Erhart, Adolf
Source document: Erhart, Adolf. Struktura indoíránských jazyků. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 137-185
Extent
137-185
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license