Russian poetry as interpreted by František Táborský : passages from the history of Czech - Russian literary relationships

Title: Russian poetry as interpreted by František Táborský : passages from the history of Czech - Russian literary relationships
Contributor
Kocmanová, Jessie (Translator)
Source document: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 167-169
Extent
167-169
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A