Соотношение модальных и временных компонентов высказывания

Title: Соотношение модальных и временных компонентов высказывания
Transliterated title
Sootnošenije modal'nych i vremennych komponentov vyskazyvanija
Source document: Chrakovskij, Viktor Samuilovič. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 33-39
Extent
33-39
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license