O стандартном и нестандартном употреблении вопросительных предложений

Title: O стандартном и нестандартном употреблении вопросительных предложений
Transliterated title
O standartnom i nestandartnom upotreblenii voprositel'nych predloženij
Author: Conrad, Rudi
Source document: Conrad, Rudi. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 41-44
Extent
41-44
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license