Ролята на местоименията в емоционалната актуализация на изказването : (върху материал от славянските езици)

Title: Ролята на местоименията в емоционалната актуализация на изказването : (върху материал от славянските езици)
Transliterated title
Roljata na mestoimenijata v emocionalnata aktualizacija na izkazvaneto : (vărchu material ot slavjanskite ezici)
Source document: Nicolova, Ruselina. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 113-118
Extent
113-118
Type
Article
Language
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license