Некоторые наблюдения над эмоциональностью высказвания в болгарском и русском языках

Source document: Vaseva-Kadănkova, Ivanka Stojanova. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 131-136
Extent
131-136
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Document