Zur Stellung der Thema-Rhema Gliederung in der Gramatik

Title: Zur Stellung der Thema-Rhema Gliederung in der Gramatik
Author: Walther, Gisela
Source document: Walther, Gisela. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 147-152
Extent
147-152
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license