О соотношении актуализации и предикации в разговорном высказывании

Title: О соотношении актуализации и предикации в разговорном высказывании
Transliterated title
O sootnošenii aktualizacii i predikacii v razgovornom vyskazyvanii
Source document: Lapteva, Ol'ga Aleksejevna. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 159-166
Extent
159-166
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license