Situační modifikace otázky a jejich odraz v modifikacích odpovědi

Title: Situační modifikace otázky a jejich odraz v modifikacích odpovědi
Author: Hajičová, Eva
Source document: Hajičová, Eva. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 183-184
Extent
183-184
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license