O typech textové souvislosti v psaném a mluveném projevu

Title: O typech textové souvislosti v psaném a mluveném projevu
Source document: Koževniková, Květa. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 195-198
Extent
195-198
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license