Vztažení sémantického komponentu výpovědi ke komunikativní situaci v běžně mluvených projevech : k tzv. situační zakotvenosti výpovědi

Title: Vztažení sémantického komponentu výpovědi ke komunikativní situaci v běžně mluvených projevech : k tzv. situační zakotvenosti výpovědi
Author: Kafková, Olga
Source document: Kafková, Olga. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 199-201
Extent
199-201
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license