Vyjadřování propozice v novinových titulcích

Title: Vyjadřování propozice v novinových titulcích
Source document: Zimková, Ludmila. Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. Grepl, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980, pp. 219-221
Extent
219-221
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license