Mesch und Geschichte : Dynamik der Geschichte und menschliche Aktivität im bürgerlichen Denken

Source document: Holzbachová, Ivana. Člověk a dějiny : dynamika dějin a lidská aktivita v buržoazním myšlení. 1. vyd. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1981, pp. 101-104
Extent
101-104
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A
Document