Ein fast vollkommen übersehenes Bohemico-Saxonicum aus dem Jahr 1272

Title: Ein fast vollkommen übersehenes Bohemico-Saxonicum aus dem Jahr 1272
Source document: Šebánek, Jindřich. Výbor studií k českému diplomatáři. Vašků, Vladimír (Editor). Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 151-158
Extent
151-158
Type
Chapter
Language
German
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license