Velikost města Prešova

Source document: Marečková, Marie. Společenská struktura Prešova v 17. století. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 27-35
Extent
27-35
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document