Sídliště s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo

Source document: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, c1984, pp. 11-14
Extent
11-14
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document