Analýza objektů s primární funkcí těžebních jam z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo

Source document: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, c1984, pp. 23-195
Extent
23-195
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document