Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou (Stupeň Lengyel I na Moravě)

Source document: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, c1984, pp. 239-280
Extent
239-280
Type
Chapter
Language
English
Rights access
open access
License: Not specified license
Document