Těšetice-Kyjovice, Ältere Stufe der Kultur mit mährischer bemalter Keramik (MBK)

Contributor
Hájek, Otto (Translator)
Source document: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, c1984, pp. 285-290
Extent
285-290
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document