Bibliografické zkratky

Source document: Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, c1985, pp. 195-196
Extent
195-196
Type
Index
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: N/A
Document