Šurminove varijacije na Jagićeve teme

Title: Šurminove varijacije na Jagićeve teme
Variant title:
  • Šurmin's variations of Jagić's topics
Source document: Kvapil, Miroslav. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). Dorovský, Ivan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, pp. 169-176
Extent
169-176
Type
Article
Language
Croatian (hrv)
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license