Výběrový seznam pramenů a použité literatury

Title: Výběrový seznam pramenů a použité literatury
Author: Hroch, Jaroslav
Source document: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, pp. 174-187
Extent
174-187
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license