A contribution to questions of the philosophy of science

Title: A contribution to questions of the philosophy of science
Contributor
Vanderziel, Jeffrey (Translator)
Source document: Holzbachová, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 138-150
Extent
138-150
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A