Launching a structuralist assembly : convening the scattered structures

Title: Launching a structuralist assembly : convening the scattered structures
Author: Drábek, Pavel
Source document: Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 13-23
Extent
13-23
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The first version of this article was the opening paper of the Prague Semiotic Stage Revisited Symposium in June 2011. It outlines the research project Czech Structuralist Thought on Theatre: context and potency, contextualizing it with current trends as well as the political and academic climate of the 1920s and 1930s. Several cases of contextualizing Prague Structuralism (its terminology, its political and intellectual standing, and its links) are used to illuminate the specificities of the theory and what has so far been neglected in its critical reassessment.
References
[1] ANDĚL, Jaroslav, and Petr SZCZEPANIK (eds.). 2008. Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908‒1939. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008

[2] AMBROS, Veronika, Roland LE HUENEN, Adil D'SOUSA, and Andrés PÉREZ-SIMON (eds.). 2008. Structuralism(s) Today: Paris, Prague, Tartu. New York: LEGAS, 2008.

[3] BURKE, Peter. 2004. Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge UP, 2004.

[4] BURKE, Peter. 2009. Cultural Hybridity. Cambridge: Polity Press, 2009.

[5] CHUDOBA, František. Archival documents. Literární archiv, Památník národního písemnictví [Literary Archive, Czech Museum of Literature]; collection "Otakar Vočadlo".

[6] DRÁBEK, Pavel. 2010. Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008 [On the Ruins of the Structure: essay on theatre semiotics and structuralism of 2008]. Theatralia/Yorick 13 (2010): 2: 150‒157.

[7] EAGLETON, Terry. 1983. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1983.

[8] ERLICH, Victor. 1969. Russian Formalism: History and Doctrine. Paris. The Hague: Mouton, 1969.

[9] ERTL, Václav. 1922. Ústav pro jazyk československý [Department of Czechoslovak Language]. Naše řeč 6 (1922): 4: 97‒112.

[10] GLANC, Tomáš (ed.). 2005. Roman Jakobson: Formalistická škola a dnešní literární věda ruská. Prague: Academia, 2005.

[11] JAKOBSON, Roman. 1932. O dnešním brusičství českém [On Today's Czech Language Cleansing]. In Bohuslav Havránek, and Miloš Weingart (eds.). Spisovná čeština a jazyková kultura [Standard Czech and Language Culture]. Prague: Melantrich, 1932.

[12] LOTE, René. 1920. Vyučování jazyku mateřskému ve Francii [Teaching the Mother Tongue in France]. Naše řeč 4 (1920): 6‒7: 161‒168.

[13] MASARYK, Tomáš Garrigue. 1895. Česká otázka: Snahy a tužby národního obrození. Naše nynější krise: Pád strany staročeské a počátkové směrů nových [Czech Question: Efforts and Desires of Czech National Revival]. Prague: Čin, 1936.

[14] MEERZON, Yana (ed.). 2008. Semiotics of Theatre and Drama. Special Issue of Semiotica 168 (2008): 4.

[15] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1945. K umělecké situaci dnešního českého divadla [To the situation of contemporary Czech Theatre]. Otázky divadla a filmu 1 (1946): 61‒75.

[16] TŘEŠTÍK, Dušan. 2008. Zápisník a jiné texty k dějinám [Diary and Other Texts on History]. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

[17] VOČADLO, Otakar. 1926. V zajetí babylonském: německé vlivy u nás [Captured in Babel: German Influence in the Czech Lands]. Prague: Nové Čechy, 1926.

[18] ZUBATÝ, Josef. 1927. Na prahu druhého desítiletí II [On the treshold of the second decade II]. Naše řeč 11 (1927): 2: 25‒31.