Der Buddhismus im Abendland : historische Entwicklung und gegenwärtige Präsenz

Title: Der Buddhismus im Abendland : historische Entwicklung und gegenwärtige Präsenz
Variant title
Buddhismus na Západě : historický vývoj a současný stav
Buddhism in the West : a historical development and present state
Author: Baumann, Martin
Source document: Religio. 1995, vol. 3, iss. 1, pp. [17]-42
Extent
[17]-42
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Abstract(s)
Buddhismus je v Evropě a v severní Americe "přítomen" asi 150 let. V 19. století bylo Buddhovo učení recipováno téměř výlučně literárně a na základě textů. Na počátku tohoto století vznikaly první spolky a společnosti "vyznávajících buddhistů". Prudký vzestup však buddhismus prožívá teprve od sklonku 60. let. K citelnému růstu zájemců a k širšímu vytváření buddhistických institucí vedl zejména zájem o zen-buddhismus a o tibetský buddhismus. Důvody tohoto vzestupu je třeba vidět jak v procesech společenských změn, tak i v atraktivitě zvláště tibetské kultury a náboženství. Studie poskytuje přehled o historickém vývoji buddhistickych aktivit v USA a v jednotlivých evropských zemích, zejména v Německu a ve Velké Británii. Příspěvek též charakterizuje nejdůležitější motivy konverze západních recipientů k buddhismu na přelomu století a v 80.-90. letech. Vývojové tendence ukazují, že buddhismus na Západě je na konci 20. století pevně etablován prostřednictvím mnoha různých tradic, škol a skupin, ovšem počet jeho přívrženců je (dosud) mizivý.