[Buben, Milan; Kukla, Otakar Aleš; Kučera, Rudolf. Svatí spojují národy: portréty evropských světců]

Title: [Buben, Milan; Kukla, Otakar Aleš; Kučera, Rudolf. Svatí spojují národy: portréty evropských světců]
Source document: Religio. 1995, vol. 3, iss. 2, pp. 198-199
Extent
198-199
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Buben, Milan; Kukla, Otakar Aleš; Kučera, Rudolf. Svatí spojují národy: portréty evropských světců. 1. vyd. Praha: Panevropa, 1994. 183 s. ISBN 80-85846-00-4.