The conception of filial piety in early Confucian texts

Variant title
Koncepce poslušnosti dětí k rodičům v raných konfuciánských textech
Source document: Religio. 1996, vol. 4, iss. 2, pp. [139]-148
Extent
[139]-148
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
Koncepce poslušnosti dětí k rodičům patří mezi ústřední učení raného konfucianismu. Toto tradiční pojetí vztahů v čínské rodině a společnosti je ve studii demonstrováno na nejstarších a nejautoritativnějších textech Konfuciových a Menciových (Kánon poslušnosti dětí k rodičům). Prastarý čínský kult předků byl faktor, vytvářející a udržující strukturu a chod společnosti. Tento činitel, který byl formujícím prvkem koncepce poslušnosti dětí k rodičům, byl do čínské tradice přenesen již v nejranějších dobách a svůj význam neztratil dodnes. "Čínský fenomén" (výjimečná vitalita a stabilita čínské civilizace) je tedy vysvětlitelný i za pomoci raného konfuciánského principu poslušnosti dětí k rodičům.
Document