Pokyny pro autory

Title: Pokyny pro autory
Source document: Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. [195]
Extent
[195]
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Guidelines for authors
Language
License: N/A
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tisková chyba: v záhlaví tištěné verze je uvedeno č. 1, správně č. 2.