Kingship and the consolidation of religio-political power during the Hellenistic period

Variant title
Království a konsolidace nábožensko-politické moci v helénistickém období
Source document: Religio. 2000, vol. 8, iss. 2, pp. [151]-160
Extent
[151]-160
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
V přednáškách, které jsem na Masarykově univerzitě proslovil na téma "helénistických náboženských komunit" (Religio 5/1, 1997, 21-35), jsem se pokusil doložit, že početní nárůst sociálních skupin, který charakterizuje helénistické období, by mohl být chápán jako rozšiřování a variace "královského" (kingship) typu sociální organizace. Poznamenal jsem též, že "království" (kingship) zakládalo druhý typ sociální organizace, protikladný "příbuzenství" (kinship). V této přednášce rozvíjím tento "královský" model a zmíněný typ sociální organizace ilustruji na příkladech z helénistického období. -- Od počátků helénistického období, které většina badatelů datuje od založení říše Alexandra Velikého, profiluje západní dějiny instituce království. Upevnění politické moci, jež je pro království charakteristické, byla doprovázeno konsolidací náboženské moci, nejprve v podobě helénistického panovnického kultu, podporujícího království, poté ve formě křesťanského monoteismu, vznikajícího jako alternativa království, a nakonec v podobě propojení Konstantinova impéria s křesťanskou církví. -- Model příbuzenství a království (kinship / kingship) jako ideálních typů sociálně-náboženské organizace, předložený v této i v předchozích přednáškách, nabízí východisko pro teoretické uchopení rozličných nábožensko-politických entit helénistického světa, pro pochopení jejich vztahů mezi sebou navzájem i vůči celému impériu.
Document