Earth beliefs and Earth priests among the Konkomba of Northern Ghana

Title: Earth beliefs and Earth priests among the Konkomba of Northern Ghana
Variant title:
  • Uctívání Země a kněží Země u Konkombů v severní Ghaně
Author: Zimoń, Henryk
Contributor
Papoušek, Dalibor (Translator of Summary)
Source document: Religio. 2003, vol. 11, iss. 1, pp. [77]-100
Extent
[77]-100
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Země hraje u Konkombů a jiných kmenů západní Afriky mimořádně důležitou roli v ekonomickém, sociálním i náboženském životě. Konkombové věří, že božstvo Země, Kiting, je matkou boha Uwumbora. V personifikované podobě se Kiting vyskytuje u všech Konkombů. Manifestuje se prostřednictvím mnoha duchů Země, kteří vystupují jako ochránci klanů. Duchové Země, kteří se zpřítomňují ve svatyních Země, jsou mužského nebo ženského pohlaví. Jsou zdrojem a principem života; poskytují plodnost a potravu; garantují bezpečí a sociální a morální řád. Svým původem a aktivitou jsou závislí na bohu Uwumborovi. Spojují členy klanu s daným územím a ospravedlňují zděděné právo klanu obýva a užívat zemi. ...