[Frank, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství]

Title: [Frank, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství]
Author: Jan, Libor
Source document: Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 306-308
Extent
306-308
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Frank, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. 1. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. Pietas benedictina; 7. ISBN 80-902682-8-5.