[Marek, Pavel. Český katolicismus 1890-1914: kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století]

Source document: Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 310-313
Extent
310-313
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Marek, Pavel. Český katolicismus 1890-1914: kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Olomouc: Pro Katedru politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vydalo nakladatelství Gloria Rosice, 2003. 649 s. ISBN 80-86200-76-0.
Document