[Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství. I, Bohové na zemi a v nebesích]

Title: [Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství. I, Bohové na zemi a v nebesích]
Author: Pehal, Martin
Source document: Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. [109]-110
Extent
[109]-110
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství. I, Bohové na zemi a v nebesích. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2009. 325 s. Oikúmené; sv. 151. ISBN 978-80-7298-314-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.