Religio 2010, vol. 18, iss. 2

Title: Religio
Year: 2010
Volume: 18
Issue: 2
Publication year
2010
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Studie – Articles
Title Document
"Nezůstane kámen na kameni" : pád Jeruzaléma v Markově evangeliu | [127]–162
Papoušek, Dalibor
PDF
Označení, typologie a genealogie středověkých herezí : inspirace a výzvy pro teorii religionistiky | [163]–190
Zbíral, David
PDF
Óðinn a medovina básnictví : dva aspekty iniciačního procesu | [191]–215
Kozák, Jan
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Zijára : kult mrtvých a návštěva hrobů v salafitském islámu | [217]–235
Beránek, Obdřej; Ťupek, Pavel
PDF
Zprávy – News
Title Document
Světový kongres IAHR v Torontu | [237]–238
Kundt, Radek
PDF
Jednání výborů a valných shromáždění IAHR a EASR na Světovém kongresu IAHR | [239]–242
Zbíral, David
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Zinser, Hartmut. Grundfragen der Religionswissenschaft] | [243]–244
Pokorny, Lukas
PDF
Nešpor, Zdeněk R. Ne/náboženské naděje intelektuálů: vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu | 244–246
Václavík, David
PDF
[Just, Jiří; Nešpor, Zdeněk R.; Matějka, Ondřej et al. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí] | 246–247
Knoz, Tomáš
PDF
[Berglund, Bruce R.; Porter-Szücs, Brian, ed. Christianity and modernity in Eastern Europe] | 248–250
Kečka, Roman
PDF
[Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost] | 250–256
Vido, Roman
PDF
[Šlajerová, Monika. Palestinská církev dnes: politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku] | 256–259
Vaňková, Marie
PDF
[Clart, Philip. Die Religionen Chinas] | 259–260
Pokorny, Lukas
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [261]
PDF