[Given, James Buchanan. Inkvizice a středověká společnost: moc, kázeň a odpor v Languedocu]

Author: Zbíral, David
Source document: Religio. 2011, vol. 19, iss. 2, pp. 266-268
Extent
266-268
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Given, James Buchanan. Inkvizice a středověká společnost: moc, kázeň a odpor v Languedocu. Překlad Eva Doležalová, František Doležal. 1. vyd. Neratovice: Verbum, 2008. 351 s. Historicus. ISBN 978-80-903920-0-7.
Document