[Kredátusová, Jarmila. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov]

Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 54-56
Extent
54-56
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Ukrainian
License: Not specified license
Reviewed work
Kredátusová, Jarmila. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. Prešov: Filo-zofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. 171 s. ISBN 978-80-555-0344-8.
Document