Johannis de Thurócz Chronica Hungarorum

Title: Johannis de Thurócz Chronica Hungarorum
Variant title:
  • Jana Thuróczyho Kronika Maďarů
Source document: Magnae Moraviae fontes historici. I, [Annales et chronicae]. Havlík, Lubomír Emil (Editor); Bartoňková, Dagmar (Editor); Masařík, Zdeněk (Editor); Večerka, Radoslav (Editor). Vyd. 1. Pragae: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, pp. 327-330
Extent
327-330
Type
Chapter
Language
Czech
Latin
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license