Seznam užitých zkratek

Title: Seznam užitých zkratek
Source document: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 19-22
Extent
19-22
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A