Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách

Title: Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách
Variant title:
  • Schemas and research of approaches to education in excluded localities
Source document: Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. [77]-96
Extent
[77]-96
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek vychází z etnografických výzkumů realizovaných autory a soustřeďuje se na některé metodologické otázky výzkumů, které byly zaměřeny na problematiku vzdělávání ve vyloučených lokalitách. Cílem je odkrýt souvislosti mezi empirickou zkušeností výzkumníka během etnografického výzkumu a použitím teorie pro interpretaci sesbíraných dat. V textu jsou vyloženy koncepty kulturních modelů a kognitivních schemat, které jsou dále prezentovány jako interpretační nástroje, s jejichž pomocí může badatel pochopit emický pohled na zkoumanou otázku.
The paper stems from the ethnographic research of its authors and discusses some methodological questions relating to education in excluded localities. The aim of the paper is to reveal connections between the empirical experience of ethnographic researchers and theories used to interpret gathered data. The paper expounds the concepts of cultural models and cognitive schemas, which it further presents as interpretative tools that can help researchers understand the emic perspective on the researched matter.
Note
Text vychází ze tří výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou České republiky: Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek), (2005–2007, GAČR reg. č. 406/05/P560), Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (2008–2010, GAČR reg. č. 406/08/805), Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů (2012–2015, GAČR reg. č. P407/12/0547).