[Český jazykový atlas. Dodatky. Zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; vedoucí kolektivu Jan Balhar]

Title: [Český jazykový atlas. Dodatky. Zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; vedoucí kolektivu Jan Balhar]
Author: Konečná, Hana
Source document: Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 262-264
Extent
262-264
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Balhar, Jan a kol. Český jazykový atlas. Dodatky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 579 s. ISBN 978-80-200-1967-7.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Příspěvek vznikl v rámci řešení grantového projektu č. P406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka.