2-3

Title: Studia paedagogica
Year: 2013
Volume: 18
Issue: 2-3
Issue title
Dobro a zlo ve výchově
Publication year
2013
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Note
  • Editoři čísla: Roman Švaříček, Milan Pol
Title Document
O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti : editorial | [5]–9
Švaříček, Roman; Pol, Milan
PDF
Stati – Studies
Title Document
K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě : úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení | [11]–29
Strouhal, Martin
PDF
Periodická soustava základních morálních prvků | [31]–53
Brázda, Radim
PDF
Konec pedagogiky : kritický esej | [55]–72
Švaříček, Roman
PDF
"Všichni vědí, že opisovat se nemá, ale stejně to každý dělá" : pedagogický pohled na paradoxy "férového" opisování | [73]–92
Fonseca, Lars
PDF
"Co mi ve škole vadí víc, podvádění, či klamání?" : postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění | [93]–107
Vrbová, Jana
PDF
Podpora resilience ve vzdělávání | [109]–124
Punová, Monika
PDF
Radosti a trápení nadaných dětí | [125]–140
Machů, Eva
PDF
Role výchovy a vzdělávání v procesu utváření morálního přístupu k vedení | [141]–156
Steinunn Helga Lárusdóttir
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Možnosti a limity posuzování ideologických prvků v učebnicích | [157]–166
Kubrická, Jana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Zlo neoliberalismu | [167]–171
Šeďová, Klára
PDF
Impulz k dalšímu přemýšlení o vzdělanostních nerovnostech : věc trvá | [173]–178
Rabušicová, Milada
PDF
Title Document
Výzva pro autory : časopis Studia paedagogica, ročník 19, číslo 2, rok 2014 : téma: Mimo hlavní proud | [179]–181
PDF