Studia paedagogica 2013, vol. 18, iss. 2-3

Image
Issue title
Dobro a zlo ve výchově
Year
2013
Publication year
2013
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Note
  • Editoři čísla: Roman Švaříček, Milan Pol
Page Title
[5]-9 O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti : editorial Švaříček, Roman; Pol, Milan | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[11]-29 K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě : úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení Strouhal, Martin | pdficon
[31]-53 Periodická soustava základních morálních prvků Brázda, Radim | pdficon
[55]-72 Konec pedagogiky : kritický esej Švaříček, Roman | pdficon
[73]-92 "Všichni vědí, že opisovat se nemá, ale stejně to každý dělá" : pedagogický pohled na paradoxy "férového" opisování Fonseca, Lars | pdficon
[93]-107 "Co mi ve škole vadí víc, podvádění, či klamání?" : postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění Vrbová, Jana | pdficon
[109]-124 Podpora resilience ve vzdělávání Punová, Monika | pdficon
[125]-140 Radosti a trápení nadaných dětí Machů, Eva | pdficon
[141]-156 Role výchovy a vzdělávání v procesu utváření morálního přístupu k vedení Steinunn Helga Lárusdóttir | pdficon
Studentské práce – Students' works
Page Title
[157]-166 Možnosti a limity posuzování ideologických prvků v učebnicích Kubrická, Jana | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[167]-171 Zlo neoliberalismu Šeďová, Klára | pdficon
[173]-178 Impulz k dalšímu přemýšlení o vzdělanostních nerovnostech : věc trvá Rabušicová, Milada | pdficon
Page Title
[179]-181 Výzva pro autory : časopis Studia paedagogica, ročník 19, číslo 2, rok 2014 : téma: Mimo hlavní proud | pdficon