Výběr z nově vydaných titulů

Title: Výběr z nově vydaných titulů
Source document: Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 97-99
Extent
97-99
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Other
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Starý, Jiří, ed. a kol. Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha: Herrmann & synové, 2011. 269 s. ISBN 978-80-87054-29-1.
Janák, Jiří. Staroegyptské náboženství. II, Život a úděl člověka. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. 269 s. Oikúmené; sv. 171. ISBN 978-80-7298-467-1.
Mikulicová, Mlada. Biskup Severus z Ašmúnajnu: křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 266 s. ISBN 978-80-246-2056-5.
Červenková, Denisa. Jak se křesťanství stalo náboženstvím: recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 240 s. ISBN 978-80-246-1975-0.
Filipi, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4., dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 201 s. ISBN 978-80-7325-280-9.
Balík, Stanislav; Hanuš, Jiří. Letnice dvacátého století: druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-7325-268-7.
Tichý, Radek; Vávra, Martin. Náboženství z jiného úhlu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 142 s. Quaestiones quodlibetales; no. 18. ISBN 978-80-7325-275-5.
Černý, Karel. Svět politického islámu: politické probuzení Blízkého východu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7422-166-8.
Holba, Jiří, ed. Nágárdžuna: filosofie střední cesty. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. 439 s. Filosofické interpretace; sv. 3. ISBN 978-80-7298-422-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.