[Přílohy I.-III. na přiloženém CD : úvodní list]

Source document: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009,
Type
Appendix
Language
Czech
Note
Příloha na CD obsahuje: Příloha I. Soupis lokalit a popis nálezových situací -- Příloha II. Popis nálezů -- Příloha III. Soupis nálezů v jednotlivých sbírkách
Rights access
open access
License: Not specified license
Document