Resumé : Ondřej Chvojka. Südböhmen in der Urnenfelderzeit

Source document: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 454-484
Extent
454-484
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A
Document